Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je to Pes Equinovarus?

17. 8. 2008
Celý název: Pes equinovarus congenitus.
 

Definice: Pes equinovarus congenitus (PEC), neboli vrozená koňská noha vtočená je nejčastější pravou vrozenou vadou pohybového aparátu. Vada je patrná ihned po narození a je charakterizována flexí v horním hlezenném kloubu a flexí, varozitou, addukcí a vnitřní rotací v dolním hlezenném kloubu, které jsou následovány stočením přední části nohy ve stejném směru. Vzniká tak komplexní deformita nohy, která je navíc spojena s hypotrofií svalstva bérce.

Incidence vady je v Evropských zemích 1-2 promile. Chlapci jsou postiženi dvakrát časteji než dívky a přibližně u poloviny se vyskytuje vada oboustranně.

Dědičnost: jde pravděpodobně o polygenně způsobenou vadu, což odpovídá různému stupni postižení nohy podle expresivity genů. Pravděpodobnost, že se zdravým rodičům narodí další dítě s PEC je 2 – 9% podle pohlaví (vyšší je u dívek) a rasy. Pravděpodobnost, že se rodičům trpících PEC narodí druhé dítě s PEC potom stoupá na 10 - 30%.

Etiologie a patogeneze vady je stále nejasná, z mnoha možných patogenetických činitelů jsou uváděny genetické faktory, působení škodlivin v průběhu těhotentství , vadná poloha plodu v děloze, neuromotorické postižení dolních končetin, anomálie cév a svalů. Všeobecně se uznává jako základní patologický fenomen primární dysplazie hlezenné kosti, která vzniká v časné embryonální fázi mezi 4.-7. týdnem gravidity.

Zdroj: Doporučené postupy pro praktické lékaře, Mudr. Jiří Chomiak. http://www.cls.cz/dokumenty2/os/t214.rtf?PHPSESSID=1bb8e619e6c8ce232dcd9fa2616b2ec0

Více informací na: http://rodina.cz/scripts/journal/journal.asp?id=12382